BIOTOLL POPRAŠ PROTI OSÁM

Prípravok používame na hubenie ôs a zneškodnenie osích hniezd. Je to insekticíd so žaludočným pôsobením.
Prášok sa aplikuje vo večerných hodinách, kedy je aktivita ôs najmenšia

Kategórie: ,

Účinná látka: permethrin 5 g/kg
Balenie: 170 g, 1 kg

Etiketa:
Karta: MSDS Biotoll insekticídny prášok proti osám a na zneškodnenie osích hniezd – SK

Iná dokumentácia:

C BIOTOLL PROTI OSAM 2
C BIOTOLL PROTI OSAM 2
Balenie

1 kg, 170 g

Účinná látka

permethrin 5 g/kg