SOLFAC 050 EW

Insekticídny prípravok pre profesionálne použitie vo forme makro-emulzie (olej-voda) určený na ničenie škodlivého a obťažujúceho hmyzu v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, kanceláriách, priemyselných a  potravinárskych prevádzkach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a v  iných  priestoroch, kde sa môže vyskytovať hmyz. Pôsobí ako kontaktný insekticíd vo veľmi krátkom čase a má dlhú reziduálnu účinnosť (v závislosti na ošetrenom druhu povrchu a použitej koncentrácii) 6 i viac týždňov. Účinná látka sa neodparuje. Má dobrý vydražďovací  účinok na hmyz.

Kategórie: ,

Účinná látka: cyfluthrin 50 g/l

Balenie: 1 l

Etiketa: E_Solfac 050 EW 7-13 CLP_3_1_2014 (1)
Karta: K_SOLFAC EW 050
Rozhodnutie CCHLP: CCHLP_SOLFAC EW 050
Iná dokumentácia: Solfac_EW_050_brochure0810

Účinná látka

cyfluthrin 50 g/l

Balenie

1 l