Pre partnerov

Pre partnerov

Naši partneri

Bayer 
Novartis
ICB PHARMA 
UNICHEM 
Bochemie 
Pelgar 
Igeba 
Bell 
AGRO RM  
FEDOREX 
DDD Servis CZ 
HUBEX 
BASF 
www.pestcontrol-expert.com
www.novartis.com
www.icbpharma.pl
www.unichem.si
www.bochemie.cz
www.pelgar.com
www.igeba.de
www.belllabs.com
www.agrorm.sk
www.fedorex.sk
www.pestcontrol.cz
www.hubex.cz
www.agro.basf.cz

Iné

CEPA 
Sdružení DDD ČR 
Cech profesionálov DDD SR 
Centrum pre chemické látky a prípravky SR 
Register biocídnych výrobkov SR 
Úrad verejného zdravotníctva SR 
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 
www.cepa-europe.org
www.sdruzeni.dddinfo.cz
www.cechprofesionalovddd.sk
www.cchlp.sk
www.ccsp.sk/databio/
www.uvzsr.sk
www.uksup.sk