AEROSOLOVÉ

 • IGEBA TF 34
  AEROSOLOVÉ

  IGEBA TF 34

  Prístroj IGEBA TF 34 je určený pre premenu chemického prípravku v jemný aerosól. Je určený pre olejové nosiče. Nie je vhodný na používanie nosičov na vodnej báze. Aerosólový generátor pracuje na princípe jednostrane otvorenej tryskovej trubice s ventilom na prívode a s otvoreným výstupom. Objem pesticidnej nádrže je 5,7 l.

 • AEROSOLOVÉ

  IGEBA TF 35

  IGEBA  TF 35 je určena pre premenu  chemického prípravku v jemný aerosól. Generátor pracuje s frekvenciou asi 110 kmitov za sekundu. Objem pesticídnej nádrže je 5 l. Obsah sa spotrebuje v závislosti na veľkosti trysky behom 14 – 60 minút.

 • IGEBA TF 65
  AEROSOLOVÉ

  IGEBA TF 65

 • IGEBA TF 95
  AEROSOLOVÉ

  IGEBA TF 95

  Svojimi parametrami je určená pre dezinsekčné a dezinfekčné zásahy vo veľkokapacitných prevádzkach – poľnohospodárske sklady, skleníky a pod. Zabezpečuje dokonalý rozptyl. Objem pesticídnej nádrže je 60 l.

 • IGEBA TF160
  AEROSOLOVÉ

  IGEBA TF160

  ULV aerosólovy generátor. Objem insekticídnej nárže je 60 l.