Postreky, plošná dezinfekcia

  • Dezinfekcia

    CHLORAMIN T

    Vhodný na dezinfekciu povrchov a predmetov v zdravotníctve a komunálnej hygiene, vo veterinárnej praxi a na dezinfekciu pitnej vody.

  • Dezinfekcia

    DESAM GK

    Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prípravok s umývacími účinkami na jednofázovú dezinfekciu a umývanie všetkých umývateľných plôch a predmetov v zdravotníctve a v oblasti komunálnej hygieny. Je vhodný na strojovú aj ručnú dezinfekciu.