Postreky

 • Dezinsekcia

  AGITA 10 WG

  Postreková nástraha vo forme vodorozpustného granulátu na ničenie muchy domácej, ktorá sa aplikuje náterom alebo postrekom.Používa sa vo všetkých objektoch, kde sa mucha domáca vyskytuje, v komunálenej sfére, potravinárstve, zdravotníctve, v objektoch živočíšnej výroby aj za prítomnosti hospodárskych zvierat.

 • Dezinsekcia

  ALBA®

  Alba je prípravok na ničenie múch v objektoch živočíšnej výroby určený na natieranie a postrek. Nanáša sa bodovo na steny, foršne, okenné rímsy atď. Prípravok sa aplikuje na miesta, kde sa najčastejšie muchy zdržiavajú. S aplikáciou treba začať, keď sa objavia prvé muchy.

 • Dezinsekcia

  AQUA PY

  Insekticídny prípravok pre profesionálálne použitie vo forme vodnej emulzie určený proti skladištným škodcom a škodlivému hmyzu. Použitie vo sfére komunálnych služieb, skladoch, poľnohospodárskych a potravinových prevádzkach. AquaPy používajte v neriedenom stave pre aplikáciu ULV alebo riedený vodou pre aplikáciu „mist“, termomechanickým aerosolom (FOG) a postrekom. Pred použitím prípravok riadne pretrepte.

 • Dezinsekcia

  BOMBEX FARUMY

 • Dezinsekcia

  Bombex MF

  BOMBEX® MF je tekutý mikroenkapsulovaný insekticíd vo vodnej suspenzii, ktorý je vhodný najmä na profesionálne použitie s rýchlym odbúravaním a na neporéznych a pórovitých povrchoch vykazuje efekt zvyškového zabíjania po dobu 12 týždňov.

  Je veľmi účinný prostriedok na mraveniská (Lasius niger), ploštice (Cimex lectularius), švábovitý hmyz (Blatta orientalis a Blattella germanica), múčiara (Alphitobius diaperinus), klieštikovce (Dermanyssus gallinae), muchy (Musca domestica, Stomoxys calcitrans, Haematobia irritans), komáre (Aedes aegypti a Culex pipiens), osi (Vespula Germanica) a sršne (Vespa crabro).

 • Dezinsekcia

  EFFECT MICROTECH CS PRO

  Mikroenkapulát s reziduálnym účinkom.

 • Dezinsekcia

  EFFECT ULTIMUM

  Emulzný koncentrát s knock down efektom.

 • Dezinsekcia

  FENDONA 6 SC

  Širokospektrálny pyretroidný insekticíd proti lezúcemu hmyzua ako sú šváby, mravce, ploštice, blchy a mole. V hydinárniach je určený proti klieštikovcu kuriemu. V trvalo obývaných priestoroch sa prípravok používa len ako bariéra pri vstupných otvorov, lokálne alebo do prasklín a otvorov.

   

   

 • Dezinsekcia

  K-OBIOL EC 25

  Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu pred škodcami v skladoch (chrobáky, vijačky a pod.), ktorí napádajú zrno (pšenicu, raž, jačmeň, ovos a kukuricu). Pre dlhšie uskladnenie (viac ako 3 mesiace) sa môže zrno ošetriť i preventívne. Prípravok účinkuje na všetky pohyblivé štádia skladišťových škodcov, ktoré sa dostanú do kontaktu s insekticídom. Larvy, ktoré sa vyvíjajú v zrne (zrniar) a prežijú ošetrenie, prípadne i ukryté dospelé jedince uhynú pri opustení zrna. Prípravok pôsobí proti všetkým skladišťovým chrobákom (zrniar, potemník, plocháč a pod.). Dobre pôsobí na dospelcov a larvy víjačiek. Účinná látka deltamethrin pôsobí na škodcov ako kontaktný a požerový insekticíd. Účinnosť insekticídu je závislá od druhu škodca. K tremoru dochádza v rozmedzí od 3 do 24 hodín, k usmrteniu do 14 dní.

   

 • Dezinsekcia

  K-OTHRINE 25 SC

  Stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku pre profesionálne použitie určeného na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu (rusov, švábov, cvrčkov, pavší, ploštíc domácich, ôs, múch, mravcov , rôznych škodlivých chrobákov, molí, vijačiek, komárov, bĺch i švehiel). Je použiteľný v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach a výrobniach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a pod.

 • Dezinsekcia

  K-OTHRINE PARTIX

  Insekticídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu (SC) pre profesionálne použitie.