AQUA PY

Insekticídny prípravok pre profesionálálne použitie vo forme vodnej emulzie určený proti skladištným škodcom a škodlivému hmyzu. Použitie vo sfére komunálnych služieb, skladoch, poľnohospodárskych a potravinových prevádzkach. AquaPy používajte v neriedenom stave pre aplikáciu ULV alebo riedený vodou pre aplikáciu „mist“, termomechanickým aerosolom (FOG) a postrekom. Pred použitím prípravok riadne pretrepte.

Kategórie: ,

Účinná látka: 3 % prírodné pyrethrum 30 g/l

15 % piperonyl butoxid 150 g/l
Balenie: 1 l

Etiketa :E_AquaPy 27.10.2015
Karta : AquaPy 20.1.2020

Iná dokumentácia : AquaPy_brochure0810

Účinná látka

15 % piperonyl butoxid 150 g/l, 3 % prírodné pyrethrum 30 g/l

Balenie

1 l