K-OTHRINE 25 SC

Stabilizovaná vodná suspenzia insekticídneho prípravku pre profesionálne použitie určeného na ničenie škodlivého a obtiažneho hmyzu (rusov, švábov, cvrčkov, pavší, ploštíc domácich, ôs, múch, mravcov , rôznych škodlivých chrobákov, molí, vijačiek, komárov, bĺch i švehiel). Je použiteľný v bytoch, obchodoch, zdravotníckych zariadeniach, potravinárskych prevádzkach a výrobniach, ako aj v objektoch živočíšnej výroby a pod.

Kategória: ,

Účinná látka: deltamethrin 25 g/l
Balenie: 1 l

Etiketa : E_K-Othrine 25 SC CLP
Karta : SDS K-Othrine 25 SC-SK_sk

Iná dokumentácia : K-Othrine_25_SC_brochure0810

Účinná látka

deltamethrin 25 g/l

Balenie

1 l