K-OBIOL EC 25

Postrekový prípravok vo forme emulzného koncentrátu pre riedenie vodou na ochranu pred škodcami v skladoch (chrobáky, vijačky a pod.), ktorí napádajú zrno (pšenicu, raž, jačmeň, ovos a kukuricu). Pre dlhšie uskladnenie (viac ako 3 mesiace) sa môže zrno ošetriť i preventívne. Prípravok účinkuje na všetky pohyblivé štádia skladišťových škodcov, ktoré sa dostanú do kontaktu s insekticídom. Larvy, ktoré sa vyvíjajú v zrne (zrniar) a prežijú ošetrenie, prípadne i ukryté dospelé jedince uhynú pri opustení zrna. Prípravok pôsobí proti všetkým skladišťovým chrobákom (zrniar, potemník, plocháč a pod.). Dobre pôsobí na dospelcov a larvy víjačiek. Účinná látka deltamethrin pôsobí na škodcov ako kontaktný a požerový insekticíd. Účinnosť insekticídu je závislá od druhu škodca. K tremoru dochádza v rozmedzí od 3 do 24 hodín, k usmrteniu do 14 dní.

 

Kategória: ,

Účinná látka: 25 g.l-1 deltametrin
Balenie: 5 l

Etiketa : E_K-Obiol EC 25 label 2016_06_08
KBÚ : SDS-SBE-K-OBIOL EC250 NEW 4X5L BOT-SK_sk-SK_EU_SK_SGHS_MGHS-2_2

Iná dokumentácia : K-Obiol_EC_25_brochure

Účinná látka

25 g.l-1 deltametrin

Balenie

5 l