AGITA 10 WG

Postreková nástraha vo forme vodorozpustného granulátu na ničenie muchy domácej, ktorá sa aplikuje náterom alebo postrekom.Používa sa vo všetkých objektoch, kde sa mucha domáca vyskytuje, v komunálenej sfére, potravinárstve, zdravotníctve, v objektoch živočíšnej výroby aj za prítomnosti hospodárskych zvierat.

Kategória: ,

Účinná látka:10 % thiamethoxam (100 g/kg)
0,05 % 2-9 tricosen (0,5 g/kg )
Balenie: 100 gr, 400 gr

Etiketa : E_AGITA 10 WG.pdf
Karta : K_AGITA

Balenie

100 gr, 400 gr

Účinná látka

0,05 % 2-9 tricosen (0,5 g/kg ), 10 % thiamethoxam (100 g/kg)