Postreky

 • Dezinsekcia

  KONTAKT

  Kontakt je určený pre komunálnu hygienu, ide o požerový, kontaktný, širokospetrálny insekticidny prípravok. Patrí medzi fotostabilné, syntetické piretroidy.

   

 • Dezinsekcia

  MYTHIC 10 SC

  Postrekový insekticíd určený k bodovej a bariérovej aplikácii v profesionálnej praxi v boji s plošticou posteľnou. Obsahuje novú účinnú látku chlorfenapyr.

 • Dezinsekcia

  PHOBI Fenox

  Biocídny postrekový prípravok s okamžitým knock down účinkom s dlhotrvávajúcim pôsobením (až do 3 mesiacov) na poréznych aj neporéznych povrchoch.

 • Dezinsekcia

  TETRACIP ZAPI

  Kvapalný koncentrát určený k ničeniu lietajúceho a lezúceho hmyzu, hlavne múch, komárov, mravcov a švábov v uzatvorených objektoch (budovy, skladiská a pod.) Dlhodobý účinok je zabezpečený cypermetrínom, okamžitý účinok tetramethrinom a piperonyl butoxidom. Prípravok má nízku toxicitu pre teplokrvné organizmy.

 • Dezinsekcia

  VESPAJET SCHIUMA

  Insekticíd vo forme peny na likvidáciu hniezd ôs a sršňov.