MYTHIC 10 SC

Postrekový insekticíd určený k bodovej a bariérovej aplikácii v profesionálnej praxi v boji s plošticou posteľnou. Obsahuje novú účinnú látku chlorfenapyr.

Kategória: ,

Účinná látka: 106 g.l-1 chlorfenapyr
Balenie: 0,5 l PE fľaša

Etiketa : E_Mythic 10 SC
Karta : Mythic®10SC24X05LCZ_58930109_SDS_GEN_SK_sk_3-0_D050

Účinná látka

106 g.l-1 chlorfenapyr

Balenie

0,5 l PE fľaša