Obchod

 • Dezinsekcia

  EFFECT MICROTECH CS PRO

  Mikroenkapulát s reziduálnym účinkom.

 • Dezinsekcia

  EFFECT ULTIMUM

  Emulzný koncentrát s knock down efektom.

 • Monitoring

  EKOLEX V

  Lepový pás určený na monitorovanie švábovitého hmyzu.

 • Monitoring

  EKOVET

  Lepový pás určený na monitorovanie výskytu potravinových molí.

 • Dezinsekcia

  FENDONA 6 SC

  Širokospektrálny pyretroidný insekticíd proti lezúcemu hmyzua ako sú šváby, mravce, ploštice, blchy a mole. V hydinárniach je určený proti klieštikovcu kuriemu. V trvalo obývaných priestoroch sa prípravok používa len ako bariéra pri vstupných otvorov, lokálne alebo do prasklín a otvorov.

   

   

 • FUNNEL TRAP - AGRISENCE
  Monitoring

  FUNNEL TRAP – AGRISENCE

  Pasca vyrobená z plastových hmôt, vhodná pre použitie i v prašnom prostredí. Konštrukcia pasce zaručuje dlhodobé a bezpečné monitorovanie výskytu škodcov. Využitie: sýpky, poľnohospodárske sklady, sklady obilia a pod.

 • Zástupný
  Fumigácia

  GASTOXIN

  Len pre odborne spôsobilé osoby. Zaradený do kategórie  T+.

 • Fumigácia

  GASTOXIN PELETY

 • Deratizácia

  GENERATION BLOK

 • RODILON PASTA
  Deratizácia

  GENERATION PASTA

  Požerová nástraha vo forme pasty na ničenie škodlivých hlodavcov (myš domová, potkan čierny a hnedý). Prípravok sa používa bez ďalších úprav. Kategória užívateľov: spotrebiteľ

 • Dezinsekcia

  Goliath gel NEW

  GOLIATH® GEL NEW  je gélový insekticídny prípravok obsahujúci účinnú látku chlothianidin a pyriproxyfen pre použitie vo vnútorných priestoroch profesionálnymi užívateľmi pre reguláciu švábov a rusov.