BIRCHMEIER DR5

Zariadenie pre aplikáciu popraše. Prístroj sa tlakuje rukoväťou na veku prístroja. Maximálny pracovný tlak 3 bar. Objem pesticídnej nádrže je 5 l. S prístrojom nepracujte pri teplote  °C alebo  > 30 °C.

Hmotnosť:   2,4 kg

Rozmer:   19 x 19 x 50 cm