RACUMIN FOAM

Nástraha vo forme peny pre profesionálne použitie, určená na ničenie škodlivých hlodavcov ako je potkan hnedý (Rattus norvegicus), potkan tmavý (Rattus rattus) a myš domová (Mus musculus).

 

Kategórie: ,

Účinná látka: kumatetrayl 4,062 g/kg

Balenie: – aerosolová nádoba – 500 ml

Etiketa : E_RACUMIN FOAM
Karta :  SDS-SBE-RACUMIN FOAM-SK_sk-SK_EU_SK_SGHS_MGHS-1_0

Účinná látka

kumatetrayl 4,062 g/kg

Balenie

aerosolová nádoba – 500 ml