RACUMIN FOAM

Nástraha vo forme peny pre profesionálne použitie, určená na ničenie škodlivých hlodavcov ako je potkan hnedý (Rattus norvegicus), potkan tmavý (Rattus rattus) a myš domová (Mus musculus).

 

Účinná látka: kumatetrayl 4,062 g/kg

Balenie: – aerosolová nádoba – 500 ml

Etiketa : E_RACUMIN FOAM
KBÚ : SDS Racumin Foam SK

Účinná látka

kumatetrayl 4,062 g/kg

Balenie

aerosolová nádoba – 500 ml