CINERAFOG S

Insekticídny prípravok s dlhodobým reziduálnym účinkom, obzvlášť je formulovaný pre teplé zahmlievanie priestorov. Účinnosť insekticídu je 2-3 týždne v otvorených priestoroch, 5-15 týždňov v uzavretých. Doplnok v podobe extraktu pyrethra zvyšuje okamžitý insekticídny účinok. Nárazový účinok však zostane aj po uplynutí insekticídnej činnosti.

Účinná látka:
permethrin (25/75 cis-trans) = 10,0 g/l, extrakt pyrethra 25 % = 0,67 g/l; pyperonyl butoxid = 5,5 g/l, solvesso 150 = 6 g/l, rafiniran mineralný olej = do 100 %
Balenie: 1 l, 5 l

Etiketa : 31028 ETI CINERAFOG S 5L CZ, SK 23.1.2020
KBÚ :
SDS_CINERAFOG S_SK

Rozhodnutie CCHLP:CCHLP_CINERAFOG S

Balenie

1 l, 1,5 l

Účinná látka

extrakt pyrethra 25 % = 0,67 g/l, permethrin (25/75 cis-trans) = 10,0 g/l, pyperonyl butoxid = 5,5 g/l, rafiniran mineralný olej = do 100 %, solvesso 150 = 6 g/l