PROVECTA

Pôsobenie prípravku môžeme prirovnať k účinkom lepových pascí alebo odchytovým sieťam. Vonkajšia trojrozmerná molekulárna sieť spôsobuje znehybnenie hmyzu, prekáža hmyzu v možnosti pohybu a kŕmenia. V dôsledku tohto javu nastáva likvidácia škodcov v okolitom prostredí.

Provecta® je po rozpustení bez zápachu a nezanecháva farebné škvrny na ploche kde bola aplikovaná. Môže sa aplikovať v prítomnosti ľudí a zvierat.

Kategórie: ,