Dezinsekcia

  • Dezinsekcia

    TETRACIP ZAPI

    Kvapalný koncentrát určený k ničeniu lietajúceho a lezúceho hmyzu, hlavne múch, komárov, mravcov a švábov v uzatvorených objektoch (budovy, skladiská a pod.) Dlhodobý účinok je zabezpečený cypermetrínom, okamžitý účinok tetramethrinom a piperonyl butoxidom. Prípravok má nízku toxicitu pre teplokrvné organizmy.

  • Dezinsekcia

    VESPAJET SCHIUMA

    Insekticíd vo forme peny na likvidáciu hniezd ôs a sršňov.